SpecializedP.1 All Mountain Rim (2009)
13566 .
High PeakBoston 4
:
4087 .
4- , 1 , 3 , : , , : , : , , , 5.2
: 38 430309 .