Nike BauerVapor XXV ()
11390 .
AlexikaMatrix
:
9387 .
3- , 1 , 2 , : , , : , : , , , 3.8
: 60 660960 .